Zarządzanie sprzedażą

Co nas wyróżnia?

Zarządzanie sprzedażą wymaga takich samych umiejętności, jak zarządzanie innymi procesami firmowymi: definiowania faz procesu sprzedaży, kryteriów przejścia pomiędzy etapami sprzedaży, określenia narzędzi i umiejętności wykorzystywanych w trakcie sprzedaży oraz umiejętności zarządzania zespołem handlowym. Niezbędne jest również właściwe zaprojektowanie systemu monitoringu realizowanych parametrów, nie tylko na etapie fizycznej transakcji, ale również w trakcie całego cyklu działań. 

Dzięki temu możemy śledzić efektywność naszych działań, identyfikować problemy i szanse, a także dostosowywać naszą strategię sprzedażową do zmieniających się warunków rynkowych. Naszym celem jest nie tylko sprzedać produkt lub usługę, ale również zbudować trwałą relację z klientem, opartą na zaufaniu, zrozumieniu i satysfakcji.

Korzyści pracy z ASG

  • Dedykowane rozwiązania budowane z wykorzystaniem 18 lat doświadczeń wdrożeniowych, które po prostu działają.
  • Nowoczesne i cenione przez Klientów wsparcie szkoleniowe i mentoringowe.
  • Wsparcie przy wdrożeniu lub prowadzenie projektów klienta z wykorzystaniem najnowocześniejszych narzędzi.
  • Regularne raportowanie zarządcze postępów w realizacji wdrożeń.

Projektujemy wszystkie fazy i doświadczenia klienta związane z realizacją zadań przez działy sprzedaży od momentu identyfikacji okazji biznesowej do momentu podpisania umowy. Uczymy, jakie działania należy podejmować oraz jakie narzędzia komunikacji z rynkiem zastosować, by przekaz dotarł do właściwych osób, do których oferta jest dedykowana. Weryfikujemy, czy firma posiada odpowiednio skonfigurowany system CRM służący do monitorowania postępów w realizacji działań sprzedażowych. Wspieramy zespół klienta na wielu polach, począwszy od wsparcia we wdrożeniu procesu po indywidualne konsultacje budujące umiejętności sprzedażowe i motywację do pracy. 

Nasze szkolenia są dostosowane do potrzeb i poziomu zaawansowania uczestników, a także do specyfiki branży i produktu. Wykorzystujemy różnorodne metody i techniki, takie jak symulacje, case studies, role play, feedback, coaching, mentoring, aby zapewnić jak największą skuteczność i praktyczność naszych szkoleń.

Masz wątpliwości?

Darmowa konsultacja