Restrukturyzacja i rozwój przedsiębiorstw

Co nas wyróżnia?

Długookresowy wzrost firmy zależy od umiejętności zdefiniowania odpowiedniego dla niej miejsca na rynku oraz określenia krytycznych czynników sukcesu, których spełnienie jest niezbędne do osiągnięcia przez nią zakładanych celów. Nasze ponad 18-letnie doświadczenie wdrożeniowe w obszarze restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw wskazuje, że brak świadomości i weryfikacji stopnia realizacji wspomnianych strategicznych parametrów przez firmę jest początkiem kryzysu, z którego przedsiębiorstwom trudno jest wyjść. W trakcie prowadzonych przez nas projektów restrukturyzacyjnych i rozwojowych tworzymy z zarządami firm diagnozę stanu obecnego oraz listę niepożądanych skutków, którymi musimy wspólnie się zająć, by wprowadzić firmę na drogę trwałego rozwoju. 

Naszym zadaniem jest nie tylko zidentyfikować problemy i zaproponować rozwiązania, ale również zapewnić ich skuteczne wdrożenie i utrzymanie. Współpracujemy z naszymi klientami na każdym etapie procesu zmiany, od analizy sytuacji, poprzez opracowanie strategii i planu działania, aż po nadzór i ocenę rezultatów. Naszym celem jest nie tylko poprawa wyników finansowych i operacyjnych naszych klientów, ale również zwiększenie ich konkurencyjności i innowacyjności na rynku.

Korzyści pracy z ASG

  • Dedykowane rozwiązania budowane z wykorzystaniem 18 lat doświadczeń wdrożeniowych, które po prostu działają.
  • Nowoczesne i cenione przez Klientów wsparcie szkoleniowe i mentoringowe.
  • Wsparcie przy wdrożeniu lub prowadzenie projektów klienta z wykorzystaniem najnowocześniejszych narzędzi.
  • Regularne raportowanie zarządcze postępów w realizacji wdrożeń.

Określamy nową strategię przedsiębiorstwa, przygotowujemy i wdrażamy z zespołem klienta plany projektów rozwojowych, szkolimy i udzielamy mentoringu członkom zespołu wdrożeniowego klienta oraz udzielamy wsparcia, również mentalnego, by w pierwszym momencie pojawienia się problemów w trakcie wdrożenia, klient nie zdecydował się powrócić do starych, negatywnych i znanych sobie nawyków i przyzwyczajeń. 

Nasze projekty rozwojowe są dostosowane do indywidualnych potrzeb i celów naszych klientów, a także do specyfiki ich branży i rynku. Wykorzystujemy sprawdzone metody i narzędzia, takie jak koncepcje krytycznego myślenia TOC, analiza SWOT, macierz BCG, pięć sił Portera, model biznesowy Canvas, aby pomóc naszym klientom zdefiniować i zrealizować swoją wizję i misję. Nasze szkolenia i mentoring mają na celu nie tylko przekazać wiedzę i umiejętności, ale również zainspirować i zmotywować naszych klientów do podejmowania działań i osiągania sukcesów. Nasze wsparcie mentalne ma na celu pomóc naszym klientom pokonać lęki i opory, które mogą utrudniać proces zmiany, a także wzmocnić ich pewność siebie i zaangażowanie.

Masz wątpliwości?

Darmowa konsultacja

+48 518 267 686