Zarządzanie rozwojem produktów

Co nas wyróżnia?

Wprowadzenie nowych produktów rozpoczynamy od zdefiniowania z klientem wymagań wobec wprowadzanej gamy. Identyfikujemy potrzeby, określamy grupę docelową i kluczowe parametry produktów. Weryfikujemy, czy propozycja wartości oraz marketing-mix produktów są właściwie zaprojektowane, analizujemy konkurencję i pozycjonowanie gamy. Wdrażamy zasady zarządzania zwinnego w procesie implementacji wyrobów. Określamy kryteria przejścia między fazami koncepcji, analizy biznesowej i analizy wykonalności. Określamy role i odpowiedzialności zespołu klienta w procesie wprowadzania nowych produktów. Przygotowujemy zespół klienta do przyrostowej realizacji projektu koncentrując się na elementach najbardziej priorytetowych tu i teraz. Sprawiamy, że koncepcja pracy w sprintach, backlogu produktów, maksymalnej wydajności i tempa pracy zespołu są praktyką a nie pojęciami teoretycznymi.

Przygotuj zespół do sukcesu, wyznaczając jasne cele i strategię, definiując dokładnie oczekiwania klienta. Wprowadzaj innowacje zwinnie, dostosowując się do zmieniających się warunków rynkowych i szybko reagując na potrzeby klientów. Generuj wartość, ustanawiając wysokie standardy jakości i wydajności, które pozwalają nam wyprzedzać konkurencję.

Tworzymy narzędzia wizualizacji postępu pracy w projekcie (tablica Kanban), narzędzia komunikacji i eskalacji w projekcie. Organizujemy i kontrolujemy proces wdrożenia: monitorujemy oraz raportujemy bieżący status projektu w postaci raportów z synchronizacji taktycznych i strategicznych. Ważnym elementem wdrożenia jest wsparcie szkoleniowe i mentoringowe, które udzielamy przedstawicielom zespołu klienta.  Co ważne – wdrożenie prowadzimy w taki sposób, by koncentrując się na maksymalizacji efektów projektu, zadbać o maksymalną samodzielność zespołu klienta.

Pracę w projekcie kończymy, gdy zespół klienta jest na tyle autonomiczny i samowystarczalny, by móc przejąć całkowitą odpowiedzialność za proces. W zależności od stopnia skomplikowania, zajmuje to od kilku do kilkunastu miesięcy wspólnej pracy.

Korzyści pracy z ASG

  • Dedykowane rozwiązania budowane z wykorzystaniem 18 lat doświadczeń wdrożeniowych, które po prostu działają.
  • Nowoczesne i cenione przez Klientów wsparcie szkoleniowe i mentoringowe.
  • Wsparcie przy wdrożeniu lub prowadzenie projektów klienta z wykorzystaniem najnowocześniejszych narzędzi.
  • Regularne raportowanie zarządcze postępów w realizacji wdrożeń.

Masz wątpliwości?

Darmowa konsultacja