E-commerce wdrożenia

Co nas wyróżnia?

Praktyka naszych wdrożeń wskazuje, że skuteczna implementacja e-commerce w firmie to działanie zakresowo znacznie szersze niż zaprojektowanie i uruchomienie sklepu internetowego. Praca z nami oznacza wybór właściwego modelu biznesowego e-commerce i niejednokrotnie wybór odpowiedniej formy organizacji (w tym określenie zasad funkcjonowania nowej jednostki organizacyjnej) , projektowanie sklepu i aplikacji mobilnej oraz wybór adekwatnych marketplace, To również budowa marketingu i procesów sprzedaży e-commerce, reorganizacja (rozszerzenie) tradycyjnych procesów firmowych takich jak logistycznych, produkcyjnych, finansowo-księgowych, marketingu off-line itd. To wreszcie wdrożenie procesów i narzędzi zarządzania projektami, określenie ról, odpowiedzialności i uprawnień członków zespołu klienta.

E-commerce to więcej niż sklep online. To kompleksowa transformacja biznesowa. Wspieramy naszych klientów od wyboru modelu biznesowego po reorganizację procesów firmowych. Budujemy nie tylko sklepy internetowe, ale także strategie marketingowe i sprzedażowe. Zapobiegamy kanibalizmowi kanałów sprzedaży, integrujemy nowoczesne narzędzia i wspieramy szkoleniami. Naszym celem jest nie tylko wdrożenie, lecz także przekazanie klientowi pełnej autonomii.

Korzyści pracy z ASG

  • Dedykowane rozwiązania budowane z wykorzystaniem 18 lat doświadczeń wdrożeniowych, które po prostu działają.
  • Nowoczesne i cenione przez Klientów wsparcie szkoleniowe i mentoringowe.
  • Wsparcie przy wdrożeniu lub prowadzenie projektów klienta z wykorzystaniem najnowocześniejszych narzędzi.
  • Regularne raportowanie zarządcze postępów w realizacji wdrożeń.

Ważnym elementem wdrożenia jest również określenie relacji pomiędzy sprzedażą on-line a tradycyjnymi kanałami sprzedaży firmy, by przeciwdziałać zjawisku kanibalizmu oraz negatywnej konkurencji między tymi kanałami. Należy również zwrócić uwagę, że w każdym wdrożeniu projektów e-commerce dla klienta definiujemy również i skutecznie wdrażamy komunikację firmy z klientem za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz wykorzystujemy sztuczną inteligencję, IoT oraz inne, nowoczesne narzędzia. Zajmujemy się również hostingiem, integracją sklepu e-commerce z systemem ERP klienta.

Ważnym elementem wdrożenia jest wsparcie szkoleniowe i mentoringowe, które udzielamy przedstawicielom zespołu klienta.  Co ważne – wdrożenie prowadzimy w taki sposób, by koncentrując się na maksymalizacji efektów projektu, zadbać o maksymalną samodzielność zespołu klienta.

Pracę w projekcie kończymy, gdy zespół klienta jest na tyle autonomiczny i samowystarczalny, by móc przejąć całkowitą odpowiedzialność za proces. W zależności od stopnia skomplikowania, zajmuje to od kilku do kilkunastu miesięcy wspólnej pracy.

Masz wątpliwości?

Darmowa konsultacja