Polityka prywatności

Polityka prywatności

1. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że Administratorem danych jest Art Strategy Group Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Stefana Dembego 10/184, 02-796 Warszawa, o numerze REGON: 520959929 i numerze NIP: 951-253-29-28.

2. Wszelkich informacje i zgłoszenia w zakresie danych osobowych mogą Państwo zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: tw@artstrategygroup.com

3. Cele i źródła, w jakich możemy przetwarzać Państwa dane osobowe:

 • źrodła: szeroko pojęta komunikacja elektroniczna (m.in. poczta e-mail, formularze zapytań, landing pages, live chat, zapis na newsletter), zamówienia, zapytania, korespondencja tradycyjna, spotkania biznesowe.
 • cele: realizacja zamówień – usług – dostawa towarów, realizacja działań o charakterze sprzedażowym – marketingowym, realizacja obowiązków przewidzianych przepisami prawa.

4. Odbiorcami danych osobowych w związku z realizacją celów wskazanych w punkcie 2 mogą być:

 • osoby upoważnione przez Administratora w obrębie prowadzonej przez niego działalności
 • podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzania danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów,
 • podmioty, którym Administrator zobligowany będzie udostępnić dane na podstawie przepisów prawa,

5. Zakres przetwarzanych danych ograniczany jest do niezbędnego w zakresie realizacji celów.

6. Staramy się zapewnić maksymalny poziom bezpieczeństwa przetwarzanych danych przez m.in. działania takie jak: szyfrowanie połączeń, stosowanie haseł o wysokim stopniu bezpieczeństwo, szyfrowanie treści, oraz inne zabezpieczenia ogólnie przyjęte.

7. Polityka retencji danych – dane będą przechowywane w czasie niezbędnym w związku z:

 • realizacją zawartej umowy, do czasu jej zakończenia, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa oraz w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń,
 • działalnością marketingową i sprzedażową firmy, do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie.

8. Prawa przysługujące osobom, których dane są przetwarzane przez:

 • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”,
 • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”,
 • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”,
 • prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”.

9. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) „RODO”, oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uznasz, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów „RODO”.

10. Przetwarzane dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

11. Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji oferowanych usług. Podanie danych jest całkowicie dobrowolne, jednak niepodanie tych danych będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji zamówienia/usługi.