Autostrada Wielkopolska

Autostrada Wielkopolska

Projekt realizowane dla Autostrady Wielkopolskiej polega na zbudowaniu i wdrożeniu dedykowanej metodyki zarządzania projektami dla obu Spółek oraz przygotowaniu i nadzorowaniu cyklicznego (tygodniowego i miesięcznego) monitorowania i raportowania postępu w realizacji wszystkich projektów firmowych.

W ramach wsparcia wpieramy wdrożenie narzędzia do automatyzacji i optymalizacji projektów i procesów, prowadzimy mentoring dla Kierowników Projektów oraz współpracujemy z Zarządem Spółek w obszarze zarządzania projektami strategicznego.

We wszystkich realizowanych projektach występujemy w roli twórców koncepcji i wdrożeniowców.

Informacje projektowe

Klient

Autostrada Wielkopolska S.A.

Autostrada Wielkopolska II S.A.

Kategoria

Zarządzanie projektami

Termin

2023 - 2024