ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE

Tworzymy wizje rozwoju, nie przetrwania


Wiemy jak wyznaczać i osiągać cele w ujęciu długoterminowym, jak zbudować strategię organizacji

Funkcjonowanie w oparciu o cele krótkoterminowe, nigdy nie przyniesie nam takich efektów, jak wyznaczone kierunki rozwoju w perspektywie długookresowej.

Dlatego wspieramy organizację w stworzeniu strategii, która zapewni realizację założonych celów w długim horyzoncie czasowym, a tym samym popcha ją do osiągania lepszych rezultatów.

Analizujemy

otoczenie w poszukiwaniu właściwej wizji, misji oraz funkcjonalnych programów działań

Definiujemy

projekty i modyfikujemy procesy, dzięki czemu zapewniamy osiągnięcie sukcesu

Kwestionujemy

rutyny i przyzwyczajenia, zmieniamy sposób myślenia i funkcjonowania

Wspieramy

klienta w procesie zarządzania zmianą. Mimo, że wiemy jak często jest to trudne i bolesne

Pracujemy z klientem i dla klienta

Uznajemy, że strategia ma wyłącznie wtedy możliwość osiągnięcia sukcesu, gdy z nią utożsamia się znacząca część zespołu.

Pokazujemy drogę oraz wspieramy, wykorzystując zarówno techniki, jak i miękkie oraz twarde narzędzia.

Możemy pochwalić się wieloma skutecznymi wdrożeniami przygotowanych przez nas strategii m.in. w branżach finansowych, usługowych, produkcyjnych, administracyjnych.

 

Zobacz jak pracujemy

JAK PRACUJEMY

Zarządzanie projektami

Przeczytaj
JAK PRACUJEMY

Zarządzanie procesami

Przeczytaj