ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

Budowa struktury zarządzania projektami

 Ratowanie zagrożonych projektów

Maksymalizacja efektów projektu i ich sprawna finalizacjaPosiadamy doświadczenie w zakresie każdego etapu życia projektu - od momentu jego identyfikacji, po realizację i ratowanie.

Co robimy?

Naszym nadrzędnym celem projektu wdrożeniowego zawsze jest stworzenie nie tylko struktury, ale przede wszystkim procesu zarządzania projektami.

 

 
 • Przeprowadzamy analizy, układamy realizację, modyfikujemy zadania,, aby projekt zakończył się w zamierzonym czasie, budżecie i jakości
 • Monitorujemy realizację projektów w czasie rzeczywistym, dzięki czemu Project Menagerowie otrzymują precyzyjne informacje o postępie, zadaniach, zagrożeniach 
 • Monitorujemy konsumpcję buforów w projekcie
 • Ratujemy opóźnione projekty
 • Zarządzamy ryzykiem w projektach, monitorujemy zagrożenia, minimalizujemy je, przygotowujemy plany naprawcze
 • Regularnie przygotowujemy raporty zarządcze 
 • Wdrażamy narzędzia usprawniające zarządzanie projektami
 • Zarządzamy projektami w języku angielskim w multikulturowych zespołach

Wiemy jak wykorzystać technologię


Jesteśmy zwolennikami technologii, która ułatwia pracę.

Dlatego w ramach naszych prac dajemy możliwość śledzenia w jednej platformie postępu projektów. Sprawdzanie wyników i postępów w czasie rzeczywistym, za pomocą urządzeń mobilnych, naprawdę w znacznym stopniu ułatwia naszą pracę.

Budujemy w Biurach Projektów biegłość w zakresie kontroli, koordynacji, a także wsparcia Kierowników Projektów. Ich doświadczenie opieramy o fundament wymiany, tak by dzielili się wiedzą z innymi pracownikami organizacji, a filozofia projektowa oraz myślenie o dostarczanym rezultacie stała się dominującą postawą firmy.

Co zyskują klienci?


Każda realizacja to dla nas misja specjalna, ukierunkowana na wygenerowanie maksymalnych korzyści dla klienta.

 

Projekt trzeba zrealizować, a od jego uporządkowania zależy jego powodzenie, dążenie do tego sukcesu chcemy wspierać z całkowitym zaangażowaniem.

 

 • Efektywnie ułożony proces realizacji projektu, bądź całego portfela projektów
 • Dane w czasie rzeczywistym w zakresie postępu w projekcie
 • Widoczność prac wdrożeniowych, poprzez cykliczne raporty obrazujące postęp prac, napotkane problemy i sugerowane rozwiązania
 • Wyeliminowanie nieefektywnych działań
 • Dostosowane narzędzia zarządzania projektami oraz kompleksowe wsparcie w ich wdrożeniu
 • Regularne, długookresowe wsparcie podczas całej realizacji projektu
 • Uporządkowaną metodologię zarządzania projektami do dalszego, samodzielnego wykorzystywania
 • Bezpieczeństwo, że projekt jest kontrolowany na każdym etapie, a reakcja na zagrożenia jest natychmiastowa

30%

Zwiększenie liczby realizowanych projektów

25%

Skrócenie średniego terminu trwania projektu

20%

Podniesienie rentowności portfela klientów

Efekty naszej pracy w przykładach

 

W swojej pracy wykorzystujemy najnowocześniejsze narzędzia zarządcze. Szkolimy i wspieramy zespół projektowy w procesie wdrożenia uzgodnionych zmian.


Rezultaty najlepiej pokazywać w oparciu o dotychczasowe osiągnięcia, zatem, dzięki naszym realizacjom m.in. nastąpiło:

 • skrócanie czasu trwania projektów średnio o 25%
 • zarządzanie projektem budowy dwóch tuneli kolejowych w Serbii (Belgrad -Nowy Sad) i uratowanie go przed ponad rocznym opóźnieniem
 • wprowadzenie standardu monitorowania progresu prac w czasie rzeczywistym w projekcie trwającym ponad 3 lata
 • znaczące skrócenie procesu decyzyjnego w realizacji projektu budowy osiedla domów jednorodzinnych
 • ułożenie i zoptymalizowanie projektu infrastrukturalnego o wartości 460 milionów euro
 • wprowadzenie maksymalnej przejrzystości realizacji projektów rozciągniętych w czasie i ułożenie komunikacji na linii generalny wykonawca-inwestor

 

Przykładowe oferty

 

Zapraszamy do zapoznania się z przykładową ofertą realizacji.

Równocześnie podkreślamy, że jest to jedynie przykład tego, czym się zajmujemy.

Każdorazowo ofertę dostosowujemy do konkretnych potrzeb.

Przykładowa oferta wdrożenia zarządzania projektami - POBIERZ

Zobacz jak pracujemy:

JAK PRACUJEMY

Budowa nowoczesnych maszyn i urządzeń

Przeczytaj
JAK PRACUJEMY

Zarządzanie strategiczne

Przeczytaj