ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

Od budowy struktury zarządzania projektami, ratowanie zagrożonych projektów po maksymalizację efektów i finalizacjęPosiadamy doświadczenie w zakresie każdego etapu życia projektu - od momentu jego identyfikacji, po realizację i ratowanie.

Wiemy jak zbudować efektywne Biuro Zarządzania Projektami (PMO)

Naszym nadrzędnym celem takiego projektu wdrożeniowego zawsze jest stworzenie nie tylko struktury, ale przede wszystkim procesu zarządzania projektami.

Dzięki temu jesteśmy w stanie zapewnić pełną przejrzystość i aktualność danych we wszystkich fazach zarządzania.

W trakcie budowania PMO korzystamy z różnorodnych narzędzi, zarówno twardych jak i miękkich takich jak:

  • diagnoza przebiegu procesu,
  • assessment i development centre,
  • mentoring,
  • wsparcie grupowe i indywidualne.

Wiemy jak wykorzystać technologię


Jesteśmy zwolennikami technologii, która ułatwia pracę.

Dlatego w ramach naszych prac dajemy możliwość śledzenia w jednej platformie postępu projektów. Sprawdzanie wyników i postępów w czasie rzeczywistym, za pomocą urządzeń mobilnych, naprawdę w znacznym stopniu ułatwia naszą pracę.

Oczywiście, struktura i narzędzia to nie wszystko. Dużą uwagę poświęcamy Członkom Biura Projektów.

Budujemy w nich biegłość w zakresie kontroli, koordynacji, a także wsparcia Kierowników Projektów. Ich doświadczenie opieramy o fundament wymiany, tak by dzielili się wiedzą z innymi pracownikami organizacji, a filozofia projektowa oraz myślenie o dostarczanym rezultacie stała się dominującą postawą firmy.

30%

Zwiększenie liczby realizowanych projektów

25%

Skrócenie średniego terminu trwania projektu

20%

Podniesienie rentowności portfela klientów

Rezultaty naszej pracy

 

W swojej pracy wykorzystujemy najnowocześniejsze narzędzia zarządcze. Szkolimy i wspieramy zespół projektowy w procesie wdrożenia uzgodnionych zmian.


Rezultaty najlepiej pokazywać w oparciu o dotychczasowe osiągnięcia, zatem, dzięki naszym realizacjom m.in. nastąpiło:

zwiększenie liczby realizowanych projektów u klienta o 30%, przy równoczesnym skróceniu średniego terminu ich trwania o 25%, czy też podniesienie rentowności portfela projektów o 20%.

 


Wiemy w jaki sposób ratować zagrożony projekt


Projekt trzeba zrealizować, a pojawia się coraz więcej negatywnych czynników? Jak sobie z tym poradzić? Dla nas jest to misja specjalna.

Zaczynamy od dogłębnej analizy wykonalności projektu. A gdy już wiemy, jakie elementy projektu szwankują, bądź w jakim zakresie występują deficyty przechodzimy do działania.

Podejmujemy wówczas różne kroki, m.in.;

  • optymalizujemy harmonogram projektu,
  • wprowadzamy efektywne zasady zarządzania dostępnością zasobów projektu,
  • wdrażamy silne mechanizmy zarządcze i kontrolne,
  • usprawniamy komunikację w projekcie.

Zobacz jak pracujemy:

JAK PRACUJEMY

Zarządzanie procesami

Przeczytaj
JAK PRACUJEMY

Zarządzanie strategiczne

Przeczytaj