ZARZĄDZANIE PROCESAMI

Układamy procesy, tak aby przyniosły maksimum korzyści


Wiemy jak budować i optymalizować procesy zachodzące w organizacjach


W zakresie zarządzania procesami, również główną uwagę skupiamy na maksymalnym efekcie, który dana organizacja chce osiągnąć i dostosowujemy do niego działania.

Dokonujemy m.in.:

  • diagnozy stanu obecnego procesów,
  • poszukiwania przyczyn źródłowych braku efektywności,
  • projektowania i wdrażania rozwiązań docelowych,
  • mapowania procesów.

30%

Mniejsza pracochłonność procesów

20%

Mniejsza kosztowność procesów

Rezultaty naszej pracy

 

Dzięki dobrze ułożonym procesom jesteśmy w stanie efektywnie wykorzystywać potencjał, który posiadamy.

 

W swojej pracy dążymy do takiego ułożenia procesów w organizacjach, aby przynosił on maksymalne korzyści. Dotychczas udało nam się m.in.: skrócić czasochłonności procesów o 30% przy równoczesnym zmniejszeniu ich kosztochłonności o 20%.

Zobacz jak pracujemy

JAK PRACUJEMY

Zarządzanie projektami

Przeczytaj
JAK PRACUJEMY

Zarządzanie strategiczne

Przeczytaj