Razem tworzymy Art Strategy Group


Tomasz Wrzesiewski

Menedżer, konsultant i trener z 18 letnim doświadczeniem w biznesie i branży szkoleniowej, właściciel Art Strategy Group. Ukończył Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Kanadyjski Instytut Zarządzania. Posiada ponad 17 lat doświadczenia w biznesie i branży szkoleniowej. Jest specjalistą w zakresie zarządzania projektami, zarządzania strategicznego oraz zarządzania sprzedażą. Przez 6 lat zarządzał zespołem sprzedaży firmy handlowej osiągającej znaczne sukcesy na rynkach europejskich, koordynując pracę kilkudziesięciu agentów handlowych w Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii.

 

 

Posiada bogate doświadczenie w zakresie budowy i zarządzania zespołami o różnej specjalizacji: zarządzał restrukturyzacją dużych i małych firm produkcyjnych i usługowych, organizacji publicznych i non-profit. Realizował m.in. projekt sprzedaży agencyjnej w międzynarodowej firmie oraz proces zarządzania projektami w międzynarodowych organizacjach. Współuczestniczył w tworzeniu strategii rynkowej wejścia na rynek południowy firmy z branży FMCG. Współpracował również z Komisją Energetyki Sejmu RP oraz Parlamentem Europejskim.

Specjalizuje się również  w prowadzeniu projektów, doradztwa i warsztatów z zakresu zarządzania portfelem projektów, zarządzania strategicznego, modelowania procesów biznesowych, zarządzania sprzedażą oraz zarządzania zespołem. Propagator zarządzania zgodnie z założeniami podejścia AGILE, Łańcucha Krytycznego oraz Load Factor Scheduling.

 

W swojej pracy, poszukując najlepszych, dedykowanych dla klientów rozwiązań, twórczo implementuje elementy Agile, Business Process Development, Load Factor Scheduling oraz CCPM. Jego dokonania, szczególnie w zakresie zastosowania metodyki Agile w procesie sprzedaży oraz modelowania portfela projektów z zastosowaniem metodyk Load Factor Scheduling i CCPM, są inspiracją dla innych trenerów i konsultantów.

 

Brał udział w licznych projektach doradczych i szkoleniowych, m.in. dla firm: Jeronimo Martins Dystrybucja, Dr Irena Eris S.A., KRUK S.A., LOT Ams., Sonel S.A., Euro-Tax Sp. z o.o., Fortum Oil & Gas Sp. Z o.o,., Urząd Miejski Wrocławia, Wojskowe Zakłady Lotnicze, Starter24 Sp. z o.o., AzVirt Poltramp Yard  S.A. Inoutic/Deceuninck Sp. z o.o., EY Academy of Business, Sephora, Aon Helwitt, Objectivity Bespoke Software Specialists Sp. z o.o.

  

W Art Strategy Group odpowiada za działania strategiczne, a przede wszystkim za realizację i wsparcie projektowe.

 

 

Michał Kisza

Trener biznesu, project manager, konsultant. Specjalizuje się w skutecznym przeprowadzaniu potrzebnych zmian w procesie realizacji od pojedynczych projektów po całe programy.

Wierzy, że aby skutecznie realizować projekty, zespoły potrzebują różnych metod i narzędzi. Trzeba je odpowiednio dobrać i umiejętnie wdrożyć. Nieustannie rozwija swoje kompetencje w tym zakresie, poprzez osobiste prowadzenie projektów oraz uczenie się, jak lepiej to robić.

Przez ostatnie 12 lat uczestniczył w wielu różnych projektach. Zarówno jako wykonawca prac (deweloper aplikacji, lider zespołu deweloperów aplikacji), a także jako osoba odpowiedzialna za koordynację prac (SCRUM Master, IT Project Manager, Agile Coach, Project Management Guild Master z grupą 30 PM-ów, Agile Coachów i SCRUM Masterów). Obecnie rozwija swoją specjalizację w zakresie prowadzenia projektów, w których konieczne jest wykorzystanie różnych metod, czy narzędzi projektowych. Tego rodzaju przedsięwzięcia wymagają dobrego zgrania osób z różnymi specjalizacjami, co czyni taką pracę znacznie bardziej interesującą, momentami stresującą, a po wykonaniu projektu bardzo satysfakcjonującą.

Przykładowe projekty, w których brał udział to:

  1. Wdrożenie i moderowanie zwinnego procesu realizacji projektu dla blisko 30 osobowego zespołu deweloperów i testerów (pracującego w dwóch lokalizacjach: Polska i UK). Projekt realizowany dla jednej z dużych instytucji finansowych na rynku brytyjskim.
  2. Prowadzenie prac ze strony IT w projekcie uruchomienia nowej usługi finansowej w firmie będącej liderem branży windykacyjnej (projekt został wymieniony w prospekcie emisyjnym jako 3ci pod względem nakładów inwestycyjnych i był pierwszym realizowanym w sposób zwinny).
  3. Przeprowadzenie potrzebnych zmian w zakresie organizacji pracy (projektowej i bieżącej) blisko 20 osobowego zespołu IT obsługującego jedną z dużych marek odzieżowych na rynku europejskim (w zakresie Business Intelligence).

Rozwój swojej ekspertyzy uzupełnia również, prowadząc szkolenia. Przekazywanie wiedzy i doświadczeń o realizacji projektów uczy, jak pracować z zespołami, których kompetencje w zakresie prowadzenia projektów trzeba podnieść. Regularnie prowadzi szkolenia w ramach studiów podyplomowych z zarządzania projektami (m.in. w Gdańskiej Fundacja Kształcenia Menadżerów, czy Akademii Leona Koźmińskiego), programów MBA (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu i EY Academy of Business) oraz dedykowanych programów szkoleniowych dla firm i instytucji.

Zajęcia prowadzi są w oparciu o mapy myśli, przemyślany system powtórek oraz ćwiczenia i gry symulacyjne. Całość uzupełniają przykłady ze zrealizowanych projektów.

W Art Strategy Group wspólnie z Tomkiem Wrzesiewskim odpowiada za realizacje i wsparcie projektowe.


Radosław Jacek Miler

Doradca biznesowy, coach, trener z kilkunastoletnim stażem.

Ekspert w obszarze budowania wizerunku, psychologii w biznesie, wystąpień publicznych, zarządzania zespołem.

Jego doświadczenie obejmuje ponad 640 dni coachingowych, doradczych i szkoleniowych.

Praktyk w zakresie analizy i modyfikacji systemów zarządzania oraz zarządzania kapitałem ludzkim. Zajmuje się również psychologią w biznesie, wywieraniem wpływu, przywództwem, rekrutacją i selekcją.

Od lat prowadzi w EY Academy of Business kilka autorskich programów dotyczących wystąpień publicznych oraz zarządzania zespołem, zarówno dla grup, jak i dla klientów indywidualnych.

W pracy szkoleniowej stawia na wymiar praktyczny i bezpośredni kontakt z uczestnikami.

Specjalista portalu Wirtualna Polska w obszarze komunikacji werbalnej i niewerbalnej w biznesie.

Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje i umiejętności poprzez uczestnictwo w wielu biznesowych szkoleń specjalistycznych.

Wykładowca licznych studiów podyplomowych, m.in. na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach oraz w Wyższych Szkołach Bankowych we Wrocławiu i Poznaniu.

Prowadził doradztwo i szkolenia dla licznych organizacji publicznych, komercyjnych oraz non-profit, m. in. dla Parlamentu Europejskiego, Biura Analiz Sejmowych, Rządowego Centrum Legislacji, Giełdy Papierów Wartościowych S.A., Bombardier Transportation S.A., Expom S.A., Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., ISD Huty Częstochowa Sp. z o.o., Związku Pracodawców Prywatnych Opolszczyzny „Lewiatan” i Izby Gospodarczej „Śląsk”.


Małgorzata Lachs-Wrzesiewska

psychoterapeutka (EAP, EAGT, ITG) oraz Coach (QEC).

Ukończyła  psychologię na Uniwersytecie  Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Szkołę Trenerów i Psychoterapeutów w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie ukończyła z certyfikatem psychoterapeuty ITG oraz EAP ( European Association for Psychotherapy) i EAGT ( European Association for Gestalt Therapy).

Dzięki międzynarodowemu szkoleniu TRE (Trauma Releasing Exercises) pracuje z klientami poprzez poszerzanie wiedzy temat  napięć i uwolnień w ciele. Ukończyła szkolenie QEC - coaching i została jego trenerem (praca na podstawie przekonań).  Przepracowała 6000 godzin w ramach własnej praktyki z klientami w obszarze rozwoju własnego i psychoterapii.

Od dziesięciu lat zajmuje się procesami oceny kompetencji pracowniczych (AC/DC Assessor) tworząc przy tym zadania do obserwacji pracowników i udzielając rozwojowych informacji zwrotnych. Wspomaga ją w tym silny zmysł obserwacji i doświadczenie.

Była członkiem zespołu, który tworzył Biuro Zarządzania Projektami w Urzędzie Miasta we Wrocławiu, podmiotu, który w 2016 i 2017 roku, wygrał nagrodę IPMA za najlepiej zarządzany społeczny projekt.

W EY zbudowała wiedzę jak poszukiwać ciekawych tematów rozwojowych dla klientów Academy of Business oraz jak zarządzać sprzedażą w biurach lokalnych. Dzięki temu 4-letniemu doświadczeniu w ramach własnej firmy zorganizowała i sprzedała 8 międzynarodowych szkoleń goszcząc uczestników z 3 kontynentów.

Pracowała przy projektach takich firm jak m.in. z Sandvik Polska Sp z o.o.,  Synthos S.A.,  Smartway Logistics B.V.,  Kennametal Polska Sp. z o.o., Imperial Tobacco S.A., Polskie Porty Lotnicze S.A., IKEA.

W Art Strategy Group wraz z Tomkiem Wrzesiewskim oraz Michałem Kisza wspiera realizację projektów.

Prywatnie "Salty Soul".


Anna Wysoczańska

Marketing Manager, konsultantka ds. pozyskiwania dotacji. Studiowała europeistykę na Uniwersytecie Wrocławskim  oraz zarządzanie i marketing na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. 

Przez ostatnie kilka lat zajmowała się pozyskiwaniem dotacji na przedsięwzięcia infrastrukturalne. Największy projekt, na który zdobyła środki wynosił ponad 16 mln złotych, z czego przeszło 11 mln zł stanowiło dofinansowanie.

Ze względu na  zamiłowanie do pisania i czytania  zajmuje się również marketingiem. W Art Strategy Group współtworzy content, a także utrzymuje i nawiązuje kontaktem ze wszystkimi zainteresowanymi współpracą.

Poza pracą jest aktywną biegaczką-amatorką, która ma za sobą półmaratony i myśli o zdobyciu królewskiego dystansu, czyli maratonu. Kocha podróże. Odwiedziła już Amerykę Południową i Północną, Afrykę, oczywiście Europę i planuje podróż do Azji.


Ewelina Adamczuk

Lektor, nauczyciel języka angielskiego, tłumacz, marketer, analityk projektów.

Jest absolwentką anglistyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła studia podyplomowe z komunikacji i negocjacje w biznesie na Wydziale Prawa UMCS, a także Zarządzanie Projektami na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.  Na swoim koncie ma doświadczenie zawodowe jako lektor i nauczyciel języka angielskiego, tłumacz, marketer i kierownik projektu. Od początku kariery zawodowej związana jest z edukacją i marketingiem.

Prowadziła projekty i kampanie marketingowe u największych wydawców edukacyjnych takich jak Macmillan, czy Nowa Era. Pracowała przy kampanii informacyjnej towarzyszącej wdrożeniu nowej wersji Systemu Informacji Oświatowej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej prowadzonej jako projekt finansowany ze środków UE. Przez trzy lata obsługiwała projekty tłumaczeniowe dla Komisji Europejskiej i innych instytucji UE. W Art Strategy Group zajmuje się tłumaczeniami tekstów na język angielski oraz wsparciem w tworzeniu i analizie projektów wdrożeniowych u klienta.

Prywatnie żona i mama z bardzo małą ilością wolnego czasu, który wykorzystuje na poszerzanie muzycznych (rockowych) horyzontów, czytanie, oglądanie fantastyki i SF oraz rękodzieło, a także kulinarne eksperymenty

Ewelina Adamczuk