Razem tworzymy Art Strategy Group


Tomasz Wrzesiewski

Menedżer, konsultant i trener z 20 letnim doświadczeniem w biznesie i branży szkoleniowej, współwłaściciel i Członek Zarządu Art Strategy Group. Ukończył Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Kanadyjski Instytut Zarządzania. Jest specjalistą w zakresie zarządzania projektami, zarządzania strategicznego oraz zarządzania sprzedażą. Przez 6 lat zarządzał zespołem sprzedaży firmy handlowej osiągającej znaczne sukcesy na rynkach europejskich, koordynując pracę kilkudziesięciu agentów handlowych w Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii.

Posiada bogate doświadczenie w zakresie budowy i zarządzania zespołami o różnej specjalizacji: zarządzał restrukturyzacją dużych i małych firm produkcyjnych i usługowych, organizacji publicznych i non-profit. Realizował m.in. projekt sprzedaży agencyjnej w międzynarodowej firmie oraz proces zarządzania projektami w międzynarodowych organizacjach. Współuczestniczył w tworzeniu strategii rynkowej wejścia na rynek południowy firmy z branży FMCG. Współpracował również z Komisją Energetyki Sejmu RP oraz Parlamentem Europejskim.

Specjalizuje się również  w prowadzeniu projektów, doradztwa i warsztatów z zakresu zarządzania portfelem projektów, zarządzania strategicznego, modelowania procesów biznesowych, zarządzania sprzedażą oraz zarządzania zespołem.

Propagator zarządzania zgodnie z założeniami podejścia AGILE, Łańcucha Krytycznego oraz Load Factor Scheduling.

W swojej pracy, poszukując najlepszych, dedykowanych dla klientów rozwiązań, twórczo implementuje elementy Agile, Business Process Development, Load Factor Scheduling oraz CCPM. Jego dokonania, szczególnie w zakresie zastosowania metodyki Agile w procesie sprzedaży oraz modelowania portfela projektów z zastosowaniem metodyk Load Factor Scheduling i CCPM, są inspiracją dla innych trenerów i konsultantów.

Brał udział w licznych projektach doradczych i szkoleniowych, m.in. dla firm: Jeronimo Martins Dystrybucja, Dr Irena Eris S.A., KRUK S.A., LOT Ams., Sonel S.A., Euro-Tax Sp. z o.o., Fortum Oil & Gas Sp. Z o.o,., Urząd Miejski Wrocławia, Wojskowe Zakłady Lotnicze, Starter24 Sp. z o.o., AzVirt Poltramp Yard  S.A. Inoutic/Deceuninck Sp. z o.o., EY Academy of Business, Sephora, Aon Helwitt, Objectivity Bespoke Software Specialists Sp. z o.o.

W Art Strategy Group odpowiada za działania strategiczne, a przede wszystkim za realizację i wsparcie projektowe.

 

 


Radosław Jacek Miler

Doradca biznesowy, coach, trener z kilkunastoletnim stażem. Ekspert w obszarze budowania wizerunku, psychologii w biznesie, wystąpień publicznych, zarządzania zespołem. Jego doświadczenie obejmuje ponad 640 dni coachingowych, doradczych i szkoleniowych.

Praktyk w zakresie analizy i modyfikacji systemów zarządzania oraz zarządzania kapitałem ludzkim. Zajmuje się również psychologią w biznesie, wywieraniem wpływu, przywództwem, rekrutacją i selekcją.

Od lat prowadzi w EY Academy of Business kilka autorskich programów dotyczących wystąpień publicznych oraz zarządzania zespołem, zarówno dla grup, jak i dla klientów indywidualnych. W pracy szkoleniowej stawia na wymiar praktyczny i bezpośredni kontakt z uczestnikami. Specjalista portalu Wirtualna Polska w obszarze komunikacji werbalnej i niewerbalnej w biznesie.

Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje i umiejętności poprzez uczestnictwo w wielu biznesowych szkoleń specjalistycznych.

Wykładowca licznych studiów podyplomowych, m.in. na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach oraz w Wyższych Szkołach Bankowych we Wrocławiu i Poznaniu.

Prowadził doradztwo i szkolenia dla licznych organizacji publicznych, komercyjnych oraz non-profit, m. in. dla Parlamentu Europejskiego, Biura Analiz Sejmowych, Rządowego Centrum Legislacji, Giełdy Papierów Wartościowych S.A., Bombardier Transportation S.A., Expom S.A., Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., ISD Huty Częstochowa Sp. z o.o., Związku Pracodawców Prywatnych Opolszczyzny „Lewiatan” i Izby Gospodarczej „Śląsk”.


Małgorzata Lachs-Wrzesiewska

psychoterapeutka (EAP, EAGT, ITG) oraz Coach (QEC). Współwłaścicielka i Członkini Zarządu Art Strategy Group.

Ukończyła  psychologię na Uniwersytecie  Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Szkołę Trenerów i Psychoterapeutów w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie ukończyła z certyfikatem psychoterapeuty ITG oraz EAP ( European Association for Psychotherapy) i EAGT ( European Association for Gestalt Therapy).

Dzięki międzynarodowemu szkoleniu TRE (Trauma Releasing Exercises) pracuje z klientami poprzez poszerzanie wiedzy temat  napięć i uwolnień w ciele. Ukończyła szkolenie QEC - coaching i została jego trenerem (praca na podstawie przekonań).  Przepracowała 6000 godzin w ramach własnej praktyki z klientami w obszarze rozwoju własnego i psychoterapii.

Od dziesięciu lat zajmuje się procesami oceny kompetencji pracowniczych (AC/DC Assessor) tworząc przy tym zadania do obserwacji pracowników i udzielając rozwojowych informacji zwrotnych. Wspomaga ją w tym silny zmysł obserwacji i doświadczenie.

Była członkiem zespołu, który tworzył Biuro Zarządzania Projektami w Urzędzie Miasta we Wrocławiu, podmiotu, który w 2016 i 2017 roku, wygrał nagrodę IPMA za najlepiej zarządzany społeczny projekt.

W EY zbudowała wiedzę jak poszukiwać ciekawych tematów rozwojowych dla klientów Academy of Business oraz jak zarządzać sprzedażą w biurach lokalnych. Dzięki temu 4-letniemu doświadczeniu w ramach własnej firmy zorganizowała i sprzedała 8 międzynarodowych szkoleń goszcząc uczestników z 3 kontynentów.

Pracowała przy projektach takich firm jak m.in. z Sandvik Polska Sp z o.o.,  Synthos S.A.,  Smartway Logistics B.V.,  Kennametal Polska Sp. z o.o., Imperial Tobacco S.A., Polskie Porty Lotnicze S.A., IKEA.

W Art Strategy Group wraz z Tomkiem Wrzesiewskim wspiera realizację projektów.

Prywatnie "Salty Soul".Ewelina Adamczuk

Jest absolwentką anglistyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła studia podyplomowe Komunikacja i Negocjacje w Biznesie na Wydziale Prawa UMCS, a także Zarządzanie Projektami na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.  Na swoim koncie ma doświadczenie zawodowe jako lektor i nauczyciel języka angielskiego, tłumacz, marketer i kierownik projektu, analityk i konsultant projektowy.

Prowadziła projekty i kampanie marketingowe produktów anglojęzycznych u największych wydawców edukacyjnych takich jak Macmillan, czy Nowa Era. Pracowała przy kampanii informacyjnej towarzyszącej wdrożeniu nowej wersji Systemu Informacji Oświatowej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej prowadzonej jako projekt finansowany ze środków UE. Przez trzy lata obsługiwała projekty tłumaczeniowe dla Komisji Europejskiej i innych instytucji UE.

W Art Strategy Group zajmuje się analityką projektową oraz diagnostyką organizacji, czuwa nad merytorycznym aspektem szkoleń, w wolnych (zawodowych) chwilach pisząc artykuły do prasy branżowej oraz do mediów społecznościowych Art Strategy Group. Wspiera Zespół językowo (PL,EN).

Prywatnie żona i mama z bardzo małą ilością wolnego czasu, który wykorzystuje na poszerzanie muzycznych (rockowych) horyzontów, czytanie, oglądanie fantastyki i SF oraz rękodzieło, a także kulinarne eksperymenty.

Ewelina Adamczuk


Dr inż. Marek Dohnalik

Dr inż. Marek Dohnalik

Menedżer z doświadczeniem w obszarach technicznych oraz R&D. Ukończył Politechnikę Krakowską oraz studia doktoranckie Akademii Górniczo – Hutniczej; absolwent studiów MBA, Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów.

Posiada doświadczenie w koordynowaniu i zarządzaniu projektami, ze szczególnym uwzględnieniem metodyk zwinnych. Łączy kompetencje techniczne ze zdolnościami budowania relacji interpersonalnych. Specjalizuje się w diagnozowaniu potrzeb rynku, posiada doświadczenie w budowaniu relacji biznesowych z podmiotami z branży energetycznej.

Kieruje zespołami do kilkunastu osób, dbając o efektywność pracy i budowanie zaangażowania. Posiada wysokie kompetencje myślenia analitycznego, silnie zorientowany na optymalizację procesów oraz wprowadzanie zmian organizacyjnych.

Ukończył liczne kursy menedżerskie i trenerskie oraz z zakresu zarządzania projektami.

W Art Strategy Group wspólnie z Tomkiem Wrzesiewskim odpowiada za realizacje i wsparcie projektowe.